Info

aandachtspunten

Verkeer

 • Snelheid op de Prinsenweg en in de wijk
 • Verkeerssituatie Herenwegschool
 • Gevaarlijk parkeren
 • Onoverzichtelijke kruisingen

Burchtplein

 • Onderhoud van groen
 • Renovatie en onderhoud stenen monumenten
 • Hangjongeren

Warenar

 • Toekomst Warenar

Ridderhof/
Willibrord

 • Nieuwbouw op terrein aanleunwoningen Ridderhof¬†
 • Nieuwbouw op terrein Woonzorgcentrum Willibrord

Terrein voormalig
zwembad

 • Bebouwing terrein voormalig
  zwembad

resultaten

Windlustweg

De Windlustweg is opnieuw ingericht en herbestraat. Dit heeft goede parkeerfaciliteiten opgeleverd. Ook zijn er nieuwe bomen gepoot en authentieke straatlantaarns geplaatst

Pianomarkeringen

Op de Prinsenweg zijn pianomarkeringen aangebracht.

Grilly's

De bewoners van de Gravenstraat die protesteerden tegen de overlast van Grilly’s (destijds een snackbar nabij de hoek van Gravestraat/Molenplein) hebben wij bijgestaan. Met succes

Jonkerlaan

In de Jonkerlaan zijn extra authentieke straatlantaarns geplaatst

Drempels voor de wijk

Bij de ingangen van de Prinsenweg naar de Burchtlaan en Jonkerlaan zijn drempels geplaatst die de 30km zone van onze wijk markeren

Hangjongeren

Geruime tijd hebben bewoners van met name het Burchtplein en omgeving overlast gehad van hangjongeren. Voor de buurtvereniging aanleiding om dit ongenoegen onder de aandacht van de gemeente te brengen opdat daar een einde aan zou komen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verbod om zich tussen zonsondergang en zonsopkomst in het park te bevinden. Op bordjes naast de toegangspaden staat dit duidelijk aangegeven.
Deze maatregel heeft beslist een positief effect gehad. Maar mocht overlast in de toekomst nog eens voorkomen dan is voor de politie handhaving van de rust, door het verbod, een stuk makkelijker geworden

Kruispunten

Aanpassing enkele kruispunten ter vergroting van de verkeersveiligheid b.v. Jonkerlaan/Burchtlaan en Herenweg/Hoflaan

Burchtplein

Renovatie
Na onze jarenlange strijd om herstel van de monumenten op het Burchtplein te bewerkstelligen heeft de gemeente tenslotte opdracht gegeven tot renovatie. Deze renovatie heeft in de zomer van 2009 plaats gevonden

Groenvoorziening
De beplanting zal nog worden aangepakt omdat dit een intrinsiek onderdeel is van het park

Het Burchtplein blijft een punt van aandacht voor het bestuur

Straatverlichting

De klachten over de minimale straatverlichting in onze wijk hebben er mede op aandringen van onze buurtvereniging toe geleid dat de gemeente voor betere maar toch sfeervolle straatverlichting heeft gezorgd

Containers bij Warenar

De groene containers op het parkeerterrein bij de Warenar zijn weggehaald en verplaatst naar het terrein bij het nieuwe zwembad

Snelheidsbord

Op de Prinsenweg is een matrixbord geplaatst om de automobilisten op hun snelheid te attenderen

Bebouwing sportveld

Het bestuur heeft in nauwe samenwerking met aangrenzende buurtverenigingen en omwonenden van het sportveld zich sterk gemaakt voor het niet bebouwen van het sportveld.
Met succes, want het nieuwe Sterrenbad is geplaatst pal naast het bestaande bad. Op de oude locatie komen appartementen, waardoor de mooie groenstrook behouden is gebleven en zo verstedelijking is voorkomen